Informácie

Sanatórium Helios SK, s.r.o.

Vás pozýva na odborný seminár s názvom

15 rokov činnosti Sanatória Helios na Slovensku

11.-12. september 2020,  Hotel Termál Vyhne

Odborný garant

MUDr. Pavel Texl

Organizačný výbor

Ing. Ján Šupala, 

MUDr. Peter Krajkovič, 

MUDr. Dušan Jamriška

Moderuje: Marián Lechan

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Hladká

Sanatorium Helios SK, s.r.o.

Tel.: +421908 593 715

hladka@sanatoriumhelios.sk

Organizačný sekretariát

Gabriela Šujanová

Progress CA, s.r.o.

Tel.: 0918 622 533

gabriela.sujanova@progress.eu.sk

Program

11.09.2020

15:00 – 15:30 – prezentácia účastníkov

15:30 -16:00 – slávnostné otvorenie

16:00 - 18:30 odborné prednášky

------

1. MUDr. Peter Krajkovič

     Progesterón vo včasných štádiách gravidity

2. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

     Zlepšenie indukcie ovulácie pri PCOS s podporou inozitolov - nové zistenia

3. MUDr. Pavel Texl

     Vplyv monitoringu LH na kvalitu ovariálnej stimulácie

4. MUDr. Peter Hladký 

    Dôležitosť skríningu ovariálnej rezervy u žien vo fertilnom veku v rámci preventívnej gynekologickej

     prehliadky

5.  Ing. Bohdan Župník

     Nové trendy v ultrazvukovej diagnostike

6. MUDr. Tibor Bielik, PhD.

   Adenomyóza - nielen vážny uterínny faktor infertility

------

19:00 – Slávnostné zahájenie rautu s ľudovou hudbou Slančíkovci


12.09.2020

07:30 – 09:30 Raňajky

10:00 – 12:00 Odborné prednášky

1. Ing. Hana Gocníková, PhD., RNDr. Katěřina Wágnerová, MUDr. Pavel Texl, MUDr. Peter Krajkovič        

     Faktory ovplyvňujúce kvalitu embrya a jeho prognózu po ET /KET/

2. Mgr. Jana Janáková, Bc. Anna Muráriková

     Práca sestry, koordinátorky v centre asistovanej reprodukcie

3. MUDr. Peter Krajkovič

    LH v stimulačných protokoloch
4. Diskusia

12:00 - 13:00 Obed

Ubytovanie a strava

Ubytovanie a občerstvenie zabezpečené v Hoteli Termál, Vyhne a okolí na náklady organizátora.

Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku.

Registráciu na odborný seminár a online rezerváciu ubytovania  môžete uskutočniť cez webovú stránku www.sanatoriumhelios.sk do 28. 08. 2020.

Kredity ARS CME

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania a bude mu pridelených 5 kreditov za pasívnu účasť.